Política de privadesa de dades personals

Aquesta Política de privadesa de dades personals (d’ara endavant, la Política de privadesa) s’aplica a tota la informació que el llocPortal per a residents i jardiners d’estiu https://gardens-ca.desigusxpro.com, (en endavant - https://gardens-ca.desigusxpro.com/) situat al nom de dominigardens-ca.desigusxpro.com (així com els seus subdominis), poden obtenir informació sobre l’Usuari mentre utilitza el lloc gardens-ca.desigusxpro.com/ (així com els seus subdominis), els seus programes i els seus productes.

1. Definició de termes

1.1 En aquesta Política de privadesa s'utilitzen els termes següents:

1.1.1. «Administració del lloc"(En endavant, administració): empleats autoritzats a gestionar el llocPortal per a residents i jardiners d’estiu https://gardens-ca.desigusxpro.comque organitzen i (o) realitzen el tractament de dades personals, així com determinen els propòsits del tractament de dades personals, la composició de les dades personals a tractar, les accions (operacions) realitzades amb dades personals.

1.1.2. "Dades personals": qualsevol informació relativa directa o indirecta a una persona específica o identificable (subjecte de dades personals).

1.1.3. "Processament de dades personals": qualsevol acció (operació) o un conjunt d'accions (operacions) realitzades mitjançant eines d'automatització o sense utilitzar aquestes eines amb dades personals, inclosa la recollida, registre, sistematització, acumulació, emmagatzematge, aclariment (actualització, canvi), extracció, ús, transferència (distribució, prestació, accés), despersonalització, bloqueig, supressió, destrucció de dades personals.

1.1.4. La "confidencialitat de les dades personals" és un requisit obligatori per a l'operador o una altra persona que hagi accedit a les dades personals per evitar la seva difusió sense el consentiment del subjecte de dades personals o altres motius legals.

1.1.5. "Lloc webPortal per a residents i jardiners d’estiu https://gardens-ca.desigusxpro.com"És una col·lecció de pàgines web interconnectades ubicades a Internet amb una adreça única (URL):gardens-ca.desigusxpro.comaixí com els seus subdominis.

1.1.6. Els "subdominis" són pàgines o un conjunt de pàgines ubicades en dominis de tercer nivell pertanyents al portal del lloc per a residents i jardiners d'estiu https://gardens-ca.desigusxpro.com/, així com altres pàgines temporals, a la part inferior de la qual es troba la informació de contacte de l'Administració.

1.1.5. "Usuari del llocPortal per a residents i jardiners d’estiu https://gardens-ca.desigusxpro.com "(En endavant, l'Usuari): una persona que té accés al llocPortal per a residents i jardiners d’estiu https://gardens-ca.desigusxpro.coma través d’Internet i utilitzant la informació, materials i productes del llocPortal per a residents i jardiners d’estiu https://gardens-ca.desigusxpro.com.

1.1.7. "Cookies" és una petita dada enviada per un servidor web i emmagatzemada a l'ordinador d'un usuari, que el client web o navegador web envia al servidor web cada vegada en una sol·licitud HTTP quan intenta obrir la pàgina del lloc corresponent.

1.1.8."Adreça IP" és una adreça de xarxa única d'un node en una xarxa informàtica a través de la qual l'Usuari accedeix a https://gardens-ca.desigusxpro.com/.

2. Disposicions generals

2.1. L’ús del portal del lloc web per a residents i jardiners d’estiu https://gardens-ca.desigusxpro.com/ per part de l’Usuari significa l’acceptació d’aquesta Política de privadesa i dels termes de tractament de les dades personals de l’Usuari.

2.2. En cas de desacord amb els termes de la Política de privadesa, l’Usuari ha de deixar d’utilitzar el portal del lloc web per als residents i jardiners d’estiu https://gardens-ca.desigusxpro.com/.

2.3. Aquesta Política de privadesa s’aplica al portal del lloc web per a residents i jardiners d’estiu https://gardens-ca.desigusxpro.com/. https://gardens-ca.desigusxpro.com/ no controla i no es fa responsable dels llocs de tercers als quals l’Usuari pugui seguir els enllaços disponibles al portal del lloc web per a residents i jardiners d’estiu https://gardens-ca.desigusxpro.com/.

2.4. L’administració no verifica l’exactitud de les dades personals proporcionades per l’Usuari.

3. Assumpte de la política de privacitat

3.1. Aquesta Política de privadesa estableix les obligacions de l’Administració per a la no-divulgació i garantint la protecció de la confidencialitat de les dades personals que l’Usuari proporciona a petició de l’Administració quan es registri al Portal per al lloc web de residents i jardiners d’estiu https://gardens-ca.desigusxpro.com/ o quan subscrigui un correu electrònic d’informació. llista d'enviament.

3.2. L’Usuari les proporciona les dades personals que es permeten per al tractament d’aquesta política de privadesa omplint formularis al portal del lloc web per a residents i jardiners d’estiu https://gardens-ca.desigusxpro.com/ i inclou la informació següent:
3.2.1. cognom, nom, patronímic de l’Usuari;
3.2.2. Número de telèfon de contacte de l’usuari;
3.2.3. adreça de correu electrònic (correu electrònic)
3.2.4. lloc de residència de l’Usuari (si cal)
3.2.5. foto (si cal)

3.3. https://gardens-ca.desigusxpro.com/ protegeix les dades que es transmeten automàticament en visitar pàgines:
- Adreça IP;
- informació de cookies;
- informació sobre el navegador
- temps d’accés;
- remitent (adreça de la pàgina anterior).

3.3.1. La desactivació de les cookies pot provocar la impossibilitat d’accedir a parts del lloc que requereixen autorització.

3.3.2. https://gardens-ca.desigusxpro.com/ recopila estadístiques sobre les adreces IP dels seus visitants. Aquesta informació s'utilitza per prevenir, detectar i resoldre problemes tècnics.

3.4. Qualsevol altra informació personal no especificada anteriorment (historial de visites, navegadors utilitzats, sistemes operatius, etc.) està subjecta a un emmagatzematge fiable i a no proliferar, excepte el que es preveu en les clàusules. 5.2. d’aquesta Política de privadesa.

4. Finalitat de recopilar informació d’usuari personal

4.1. L’Administració pot utilitzar les dades personals de l’Usuari amb les finalitats següents:
4.1.1. Identificació de l’Usuari registrat al portal del lloc web per a residents i jardiners d’estiu https://gardens-ca.desigusxpro.com/ per obtenir una autorització addicional.
4.1.2. Facilitant a l’Usuari l’accés a dades personalitzades del portal del lloc per a residents i jardiners d’estiu https://gardens-ca.desigusxpro.com/.
4.1.3. Establir comentaris amb l’Usuari, incloent l’enviament de notificacions, sol·licituds sobre l’ús del portal del lloc web per a residents i jardiners d’estiu https://gardens-ca.desigusxpro.com/, tractament de sol·licituds i sol·licituds de l’Usuari.
4.1.4. Determinar la ubicació de l’Usuari per garantir la seguretat, evitar el frau.
4.1.5. Confirmació de la precisió i la exhaustivitat de les dades personals proporcionades per l’Usuari.
4.1.6. Creació d’un compte per utilitzar parts del portal del lloc per a residents i jardiners d’estiu https://gardens-ca.desigusxpro.com/, si l’Usuari ha acceptat crear un compte.
4.1.7. Notificacions d'usuari per correu electrònic.
4.1.8. Proporcionar a l’Usuari un suport tècnic eficaç en cas de problemes relacionats amb l’ús del portal del lloc web per a residents i jardiners d’estiu https://gardens-ca.desigusxpro.com/.
4.1.9. Facilitar a l’Usuari, amb el seu consentiment, ofertes especials, butlletins i altra informació per compte del portal del lloc per a residents i jardiners d’estiu https://gardens-ca.desigusxpro.com/.

5. Mètodes i termes de tractament de la informació personal

5.1.El tractament de les dades personals de l’Usuari es realitza sense cap límit de temps, de cap manera legal, inclòs en sistemes d’informació de dades personals utilitzant eines d’automatització o sense utilitzar aquestes eines.

5.2. Les dades personals de l’Usuari només es poden transferir a les autoritats estatals autoritzades només per les raons i de la forma prescrita per la llei.

5.3. En cas de pèrdua o divulgació de dades personals, l’Administració té dret a no informar l’Usuari sobre la pèrdua o la divulgació de dades personals.

5.4. L’administració adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per protegir la informació personal de l’Usuari d’accés, destrucció, modificació, bloqueig, còpia, distribució, així com d’altres accions il·legals de tercers no autoritzades o accidentals.

5.5. L’Administració, juntament amb l’Usuari, adopta totes les mesures necessàries per evitar pèrdues o altres conseqüències negatives causades per la pèrdua o la divulgació de les dades personals de l’Usuari.

6. Drets i obligacions de les parts

6.1. L’usuari té el dret:

6.1.1. Preneu la decisió gratuïta de proporcionar les vostres dades personals necessàries per utilitzar el portal del lloc web per a residents i jardiners d’estiu https://gardens-ca.desigusxpro.com/, i consentir-ne el tractament.

6.1.2. Actualitzar, complementar la informació proporcionada sobre les dades personals en cas de canvis en aquesta informació.

6.1.3. L’usuari té dret a rebre informació de l’Administració sobre el tractament de les seves dades personals, si aquest dret no està limitat d’acord amb les lleis federals. L’usuari té dret a exigir a l’Administració aclariment de les seves dades personals, el seu bloqueig o destrucció si les dades personals són incompletes, obsoletes, inexactes, obtingudes il·legalment o no necessàries per al propòsit de tractament expressat, així com prendre mesures previstes per la llei per protegir els seus drets. Per fer-ho, n’hi ha prou amb notificar l’Administració a l’adreça de correu electrònic especificada.

6.2. L’administració està obligada:

6.2.1. Utilitzeu la informació rebuda únicament amb les finalitats especificades a la clàusula 4 d'aquesta Política de privadesa.

6.2.2. Assegureu que l’emmagatzematge d’informació confidencial en secret, no divulgueu-ho sense el permís previ per escrit de l’Usuari i, a més, no vengui, intercanviï, publiqui ni divulgui d’altres maneres possibles les dades personals transferides de l’Usuari, a excepció del cl. 5.2. d’aquesta Política de privadesa.

6.2.3. Adopteu precaucions per protegir la confidencialitat de les dades personals de l’Usuari d’acord amb el procediment habitualment utilitzat per protegir aquest tipus d’informació en les transaccions comercials existents.

6.2.4. Bloquejar les dades personals relacionades amb l’Usuari rellevant des del moment que l’Usuari ha sol·licitat o sol·licitat, o el seu representant legal o l’organisme autoritzat per a la protecció dels drets dels subjectes de dades personals durant el període de verificació, en cas de revelar dades personals inexactes o accions il·legals.

Responsabilitat de les parts

7.1. L’administració que no hagi complert les seves obligacions és responsable de les pèrdues que hagi suposat l’Usuari en relació amb l’ús il·legítim de les dades personals, d’acord amb la llei, a excepció dels casos previstos al cl. 5.2. i 7.2. d’aquesta Política de privadesa.

7.2. En cas de pèrdua o divulgació d’informació confidencial, l’Administració no es fa responsable si aquesta informació confidencial:
7.2.1. Es va convertir en domini públic abans de la seva pèrdua o divulgació.
7.2.2. Va ser rebuda d’un tercer fins que va ser rebuda per l’Administració de recursos.
7.2.3. Es va revelar amb el consentiment de l’Usuari.

7.3.L’usuari és totalment responsable del compliment dels requisits de la legislació de la Federació Russa, incloses les lleis sobre publicitat, sobre protecció dels drets d’autor i drets relacionats, sobre la protecció de marques i marques de servei, però sense limitar-se a les anteriors, incloent la responsabilitat total pel contingut i la forma dels materials.

7.4. L’usuari reconeix que és responsable de qualsevol informació (incloses, però sense limitar-se a: fitxers de dades, textos, etc.), a les quals pot tenir accés com a part del portal del lloc per a residents i jardiners d’estiu https: // garden- fr.desigusxpro.com, és responsabilitat de la persona que ha proporcionat aquesta informació.

7.5. L’usuari accepta que la informació que se li facilita com a part del portal del lloc per a residents i jardiners d’estiu https://gardens-ca.desigusxpro.com/ pot ser un objecte de propietat intel·lectual, els drets dels quals estan protegits i pertanyen a altres usuaris, socis o anunciants que publiquin tal. informació al lloc web Portal per a residents i jardiners d’estiu https://gardens-ca.desigusxpro.com/.
L’usuari no té dret a realitzar canvis, arrendaments, transferències en préstecs, vendre, distribuir o crear obres derivades basades en aquest contingut (total o parcialment), tret que aquestes accions hagin estat autoritzades expressament per escrit pels propietaris d’aquest contingut de conformitat amb termes d’un acord independent.

7.6. En relació als materials de text (articles, publicacions que es poden disposar lliurement al públic al portal del lloc web per a residents i jardiners d’estiu https://gardens-ca.desigusxpro.com/), es permet la seva distribució sempre que es doni un enllaç a https: // garden- fr.desigusxpro.com.

7.7. L’Administració no es fa responsable de l’Usuari per pèrdues o danys causats per l’Usuari com a conseqüència de la supressió, el fracàs o la impossibilitat de guardar cap contingut i altres dades de comunicació contingudes al portal del lloc web per a residents i jardiners d’estiu https://gardens-ca.desigusxpro.com/ o transmesos a través d'ella.

7.8. L’administració no es fa responsable de les pèrdues directes o indirectes ocasionades per: ús o incapacitat d’utilitzar el lloc, o serveis individuals; accés no autoritzat a les comunicacions de l’Usuari; declaracions o comportament de tercers al lloc.

7.9. L’administració no es fa responsable de cap informació publicada per l’usuari al portal del lloc web per a residents i jardiners d’estiu https://gardens-ca.desigusxpro.com/, incloent, però sense limitar-se a: informació protegida per drets d’autor, sense el consentiment exprés del propietari del copyright.

8. Resolució de disputa

8.1. Abans d’anar al jutjat amb una reclamació per litigis derivats de la relació entre l’Usuari i l’Administració, és obligatori presentar una reclamació (una proposta escrita o una proposta electrònica de resolució voluntària de la disputa).

8.2. El destinatari de la reclamació en el termini de 30 dies naturals des de la data de recepció de la reclamació, per escrit o electrònicament, notifica al sol·licitant la reclamació sobre els resultats de la consideració de la reclamació.

8.3. Si no s’arriba a un acord, la disputa serà derivada al Tribunal d’Arbitratge.

8.4. La legislació actual s’aplica a aquesta Política de privadesa i a la relació entre l’Usuari i l’Administració.

9. Termes addicionals

9.1. L’administració té dret a modificar aquesta Política de privadesa sense el consentiment de l’Usuari.

9.2. La nova Política de privadesa entra en vigor des del moment en què es publica al Portal per al lloc web de residents i jardiners d’estiu https://gardens-ca.desigusxpro.com/, tret que la nova edició de la Política de privadesa prevegi el contrari.

9.3. Qualsevol suggeriment o pregunta relacionada amb aquesta Política de privadesa s’ha de comunicar a:

9.4. La Política de privadesa actual es publica a la pàgina https://gardens-ca.desigusxpro.com/politika.html

Ara mateix veient


Cogombres

Tomàquets

Carbassa